Ledelsessporet

Beskrivelse:

Når opgaver og organisationer forandrer sig, stiller det store krav til, at også medarbejdere og ledere løbende kan udvikle sig.
Kompetenceudvikling er en forudsætning for at sikre attraktive arbejdspladser og samtidig være rustet til at løse fremtidige opgaver med kvalitet og effektivitet.

Nedenfor ser du det, vi i Sundhed og Omsorg kalder ’Ledelsessporet’ – en samling af læringsaktiviteter, som du som leder kan orientere dig i, når du sammen med din chef tilrettelægger din kompetenceudvikling.

Kompetenceafklaring
Du og din chef skal løbende drøfte dit udviklingsbehov og sammen tage stilling, hvad og hvordan I prioriterer. Som et minimum mødes I i forbindelse med den årlige lederudviklingssamtale (LUS) – og her afklarer I sammen op imod:

 • Stillingsbeskrivelsen(fælles krav og forventninger til ledere i Sundhed og Omsorg)

 • Opgaver i din stilling (lokale krav og forventninger på dit tjenestested)

 • Personlige udviklingsmål (individuelle krav og forventninger)

 • De læringstilbud, som præsenteres i ‘Ledelsessporet’

Inden du derfor kommer til din LUS, skal du udfylde afklaringsskemaet til højre med dine tanker og refleksioner.

Læring på arbejdspladsen
Læringsaktiviteterne i ’Ledelsessporet’ kan ikke stå alene. For at opnå det bedste fundament for din udvikling må du og din chef drøfte, hvad du arbejder med både før og efter, du har været på kursus, taget en uddannelse osv. Det lærte skal forankres i din arbejdshverdag.

Kompetenceudvikling
Ledelsesporet er skabt som et modulbaseret lederudviklingsspor, der består af forskellige læringsaktiviteter såsom vejledninger, e-læring, kurser m.v.
De enkelte læringsaktiviteter er tilrettelagt i Sundhed og Omsorg eller leveres eksterne af kursus- og uddannelsesudbydere. Flere temaer går igen i de forskellige moduler, men perspektiverne skifter:

 • 1. modul: ”Velkommen til Sundhed og Omsorg”  - introduktion til organisationen, strategien, rollen m.v.

 • 2. modul: ”Lederrollen” – viden om lov, overenskomst, politikker m.v.

 • 3. modul: ”De administrative ledelsesopgaver” – færdigheder i forhold til de administrative opgaver og de systemer, der hører til

 • 4. modul: ”Personlige kompetencer” – dine personlige kompetencer ift. forskellige opgaver i lederrollen

 • 5. modul: ”Den strategiske lederrolle” - strategien og de indsatser, vi er særligt optaget af at lykkes med

På ikonet  kan du se læringsaktiviteterne under hvert modul.

 

Nedenfor ser du "Ledelsesporet", som du skal tilmelde dig ved at klikke på "tilmeld" 

For at tilmelde dig en af aktiviteterne skal du først tilmelde dig ”Ledelsessporet”.

 • Dernæst skal du gå ind på ”Min side” øverste på siden

 • Nu kan du trykke på ”Ledelsessporet” og tilmelde dig de mange forskellige aktiviteter

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Lasse Dahl
lasd@aarhus.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Rikke Steen Andersen
41859632
rista@aarhus.dk
 
Antal hold fundet: 0

Aarhus Kommune


© Plan2learn 3.8.14