Ledelsessporet

Beskrivelse:

Når opgaver og organisationer forandrer sig, stiller det store krav til, at også medarbejdere og ledere løbende kan udvikle sig.
Kompetenceudvikling er en forudsætning for at sikre attraktive arbejdspladser og samtidig være rustet til at løse fremtidige opgaver med kvalitet og effektivitet.

Nedenfor ser du det, vi i Sundhed og Omsorg kalder ”Ledelsessporet” – en samling af læringsaktiviteter, som du som leder kan orientere dig i, når du sammen med din chef tilrettelægger din kompetenceudvikling.

Til højre finder du oversigten over de 13 læringstilbud, som chefteamet har prioriteret i perioden 2018-2019: med undtagelse af ”Ledelsestræf”, der er obligatorisk, skal du ikke obligatorisk deltage i det hele – men det er obligatorisk, at du har kompetencerne.

Kompetenceafklaring
Du og din chef skal løbende drøfte dit udviklingsbehov og sammen tage stilling, hvad og hvordan I prioriterer. Som et minimum mødes I i forbindelse med den årlige lederudviklingssamtale (LUS) – og her afklarer I sammen op imod:

 • Stillingsbeskrivelsen (fælles krav og forventninger til ledere i Sundhed og Omsorg)
 • Opgaver i din stilling (lokale krav og forventninger på dit tjenestested)
 • Personlige udviklingsmål (individuelle krav og forventninger)
 • De læringstilbud, som præsenteres i ”Ledelsessporet”

Inden du derfor kommer til din LUS, skal du udfylde afklaringsskemaet til højre med dine tanker og refleksioner.

Læring på arbejdspladsen
Læringsaktiviteterne i ”Ledelsessporet” kan ikke stå alene. For at opnå det bedste fundament for din udvikling må du og din chef drøfte, hvad du arbejder med både før og efter, du har været på kursus, taget en uddannelse osv.
Det lærte skal forankres i din arbejdshverdag.

Kompetenceudvikling
”Ledelsessporet” er skabt som et modulbaseret lederudviklingsspor, der består af forskellige læringsaktiviteter såsom vejledninger, e-læring, kurser m.v.
De enkelte læringsaktiviteter er tilrettelagt i Sundhed og Omsorg eller leveres eksterne af kursus- og uddannelsesudbydere. Flere temaer går igen i de forskellige moduler, men perspektiverne skifter:

 

 • 1.  modul: ”Velkommen til Sundhed og Omsorg”:
  Modulet indeholder læringstilbud, der giver den nye leder / forstander / viceforstander en introduktion til Aarhus Kommune, til Sund-hed og Omsorg, til strategien osv.
 • 2. modul: ”Lederrollen”:
  Modulet indeholder læringstilbud, der giver ledere / forstandere / viceforstandere en introduktion til dele af den grundviden, man skal have, for at lykkes i lederrollen.
 • 3. modul: ”De administrative ledelsesopgaver”:
  Modulet indeholder læringstilbud, der giver ledere / forstandere / viceforstandere en introduktion til en række af de administrative værktøjer og kompetencer, man skal have, for at lykkes i lederrollen.
 • 4. modul: ”Personlige kompetencer”
  Modulet indeholder læringstilbud, som de personlige kompetencer i rollen som leder / forstander / viceforstander.
 • 5. modul: ”Den strategiske lederrolle”
  Modulet indeholder læringstilbud om de indsatser, vi er særligt optaget af at lykkes med netop nu.

På ikonet kan du se læringsaktiviteterne under hvert modul.

 

For at tilmelde dig aktiviteterne i ”Ledelsessporet”, skal du gøre følgende:

 • Tilmeld dig ved at klikke på forneden på siden
 • Gå ind på ”Min side” øverste på siden
 • Klik på ”Ledelsessporet”
 • Tryk på den valgte aktivitet – og tilmeld dig

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Lasse Dahl
lasd@aarhus.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Rikke Steen Andersen
41859632
rista@aarhus.dk
 
Antal hold fundet: 0
Aarhus Kommune - Rådhuspladsen 2 - 8000 Aarhus C. - Tlf. 89 40 20 00 -  post@aarhus.dk - CVR-nr. 55133018
© Plan2learn 3.8.21